Parterapi. Væk kærligheden i forholdet med bedre kommunikation

Skranter dit parforhold, og vil du gerne forbedre det? I Emotion Center tror vi på, at positive forandringer sker igennem bevidst handling. Parterapi går derfor heller ikke ud på kun at sidde og tale om problemerne. Først finder vi i fællesskab ud af, hvor I går skævt af hinanden, og derefter opfordrer vi jer til at handle på nye måder. På den måde kan I mærke forandringerne relativt hurtigt – fordi I faktisk belønnes med følelser som glæde, varme, empati og samhørighed, når I begynder at ændre adfærd til gavn for forholdet.

Når parterapi virker

Parterapi kan for nogle virke som et stort og drastisk skridt, mens det for andre er en helt naturlig del af det at ville udvikle sig selv og sit parforhold. De to parter i et forhold kan også have forskellig indstilling til det at gå i terapi. Men uanset udgangspunktet kan parterapi være en gave for forholdet.

”Jeg synes faktisk at vi er blevet bedre til at lytte til hinanden. Og jeg forstår dig også bedre nu.” 

Dette er, hvad klienter ofte siger til hinanden, når de er kommet godt igennem et forløb. For os som psykologer er det let at se, når et par er blevet bedre til at være sammen med hinanden uden at blive provokerede, vrede, bitre eller sårede, som de gjorde, da de første gang trådte ind ad døren hos os. Det er alment, men ikke særlig gunstigt at gå i forsvarsposition overfor hinanden, når man har problemer i forholdet. Denne barriere arbejder vi intenst med i parterapien: når kommunikationen og intimiteten får bedre plads, begynder parterne efterhånden at slappe mere af.  Par, der kommer godt igennem forløbet har det efterfølgende sjovere sammen, og de har flere gode, nære øjeblikke i hverdagene. Det er ikke det samme som at alt bliver lyserødt; men de kan bedre tåle og håndtere de udfordringer, der kommer, og det skaber bedre betingelser for kærligheden i parforholdet.

Det lærer du om dig selv

Overvejer du parterapi? Det er ikke kun dit forhold der får gavn af terapien, men også dig selv som person. I Emotion Center arbejder vi meget med den enkelte, og hvordan du relaterer følelsesmæssigt til andre mennesker – om det er din partner, din chef, din mor eller din bedste ven. Du bliver klar over, hvordan du relaterer følelsesmæssigt til andre, og hvordan du kan få en mere konstruktiv måde at reagere på i mange forskellige situationer. For hvis vi ikke kommer ind til vores sande følelser, men i stedet handler på baggrund af angst eller bruger angreb, forsvar eller facader for at beskytte os selv, mangler vi den indsigt, der kan hjælpe os til at reagere mere konstruktivt.

Vær nysgerrig på din partner

Når I starter et forløb hos os, inviterer vi jer til at se jer selv i samspil med den anden. Resultatet er ofte, at I begge får en større empati med jeres partner; pludselig handler det ikke kun om at angribe den anden, men om at forholde sig åbent og nysgerrigt. Vi vil spørge dig om ting som: ”hvis du ikke går i forsvarsposition et øjeblik- hvad ser du så lige nu? Hvad tror du der sker der i ham, når du ryster på hovedet af det han siger?” Det kan være stærkt men givende at blive spejlet så direkte- og erfaringen viser, at det hjælper. Når du og din partner begynder at kunne se hinanden mere klart, kan I nemlig begynde at ændre adfærd. For ingen har lyst til at såre den anden; det er noget vi ubevidst gør for at beskytte os selv. En klient udtrykte det sådan:

”Pludselig forstod jeg, at hun også følte sig magtesløs overfor min tavshed. Det kom totalt bag på mig, at hun faktisk følte sig uduelig, fordi jeg ser hende som meget stærk.”

At åbne sig op for sin partner handler om at vække sin empati for ham eller hende. Når man bliver følelsesmæssigt forbundet, så er gevinsten ofte, at man mærker sin kærlighed og en følelse af intimitet.

Hvem søger parterapi?

Mennesker er forskellige, og derfor er det også forskellige grunde, der leder par til terapi. Dog kan man dele grundene op i to hovedtemaer: der kan være vægt på enten interne eller eksterne problemer. Nogle par kommer således med interne problemer, som oftest handler om forskellige måder at kommunikere på. Dette kan bunde i personligheden, i gamle traumer, i livserfaringer og i forskellige værdier. Andre par kommer med eksterne problemer såsom sygdom i familien, arv, gæld, børn fra andre ægteskaber, ekskoner/mænd m.m.  Disse eksterne udfordringer kan være så store og uventede, at det kan sætte parforholdet på alvorlig prøve. Her bliver forholdet virkelig realitetstestet; der kan nemlig være stor forskel mellem det man troede og ønskede man gik ind til, og hvordan virkeligheden viser sig at være. Terapien vil i sådan en situation lægge vægt på, at I forholder jer til virkeligheden:  kan I stå sammen om de store udfordringer? Eller er I så uenige, at I må acceptere, at I ikke kan nå til enighed?

Sådan ser parterapi ud hos os

  1. Første gang mødes alle tre til halvanden times samtale – jer som par og psykologen. Her fortæller I om jeres udfordring hver især. Ofte har par meget forskellige opfattelser af, hvad problemet er. I får derfor begge lige meget taletid, så I begge føler jer hørt. Her ser vi dynamikken udspille sig foran os, hvilket betyder, at vi kan stille skarpt på hvad der foregår imellem jer imens vi taler sammen. Vi hjælper jer med at tydeliggøre kernen af hvad der sker imellem jer; for når I begynder at se det klart, kan I bedre tage stilling til, om I begge ønsker reel forandring.
  2. I anden del af forløbet kommer I typisk hver for sig efter behov. Her hjælpes du personligt med at komme videre og forstå hvad der sker i dig. Formålet er at skabe et mere bevidst samspil og en bedre dynamik med din partner. Her arbejder I begge på jeres forhold ved at tage ansvar for jeres egen proces, hvilket kan være meget virkningsfuldt.
  3. Sidste del af forløbet er en fælles session, hvor vi samler op. Her forpligter I jer gensidigt til at arbejde videre med nye og mere konstruktive måder at agere på. Hvis I har taget godt hånd om jeres individuelle proces, opstår der ofte en følelse af samhørighed, som er et godt afsæt for kærligheden. Nogle par har behov for endnu en ’runde’; i så fald kan vi gentage modellen med de tre trin med fornyet viden og indsigt i jeres forhold.

Test dit forhold: disse 3 ting skal til for at parterapi virker

Vilje. Mod. Kærlighed.  Kort fortalt skal jeres forhold indeholde disse tre ingredienser, for at parterapien kan hjælpe jer til at komme videre.

Viljen skal være tilstede for at I kan arbejde med jeres udfordringer- jeres fælles og jeres egne. Nogle har problemer med at finde viljen i sig selv, og derfor kan det være et tema, vi arbejder med i de individuelle samtaler: at se hvad der forhindrer viljen og måske troen på forandring, og at finde strategier til at øve viljeskraften.

Modet skal hjælpe jer til at turde se indad. Mange har en tendens til at pege på hinanden:  ”Du ignorerer mig og respekterer slet ikke mine behov, og jeg er ofret.” ”Mig? Nej, du er over mig konstant og retter på mig, og det er mig, der er ofret.” Der skal mod til at sænke paraderne og se på sine negative mønstre: hvor kan jeg selv skabe forandring? Nogle råber højt når de er sårede, og andre trækker sig. Men det er først når vi tør åbne os for den anden, at vi kan begynde at mærke varmen igen. Og her kommer vi til den tredje hovedingrediens:

Kærligheden og lysten til at leve med den anden skal grundlæggende være til stede for at få et forløb med parterapi til at fungere. Hvis man er i et forhold primært fordi man f.eks. gerne vil have et barn eller fordi man er bange for at være alene – så er der svære kår for at arbejde videre med kærlighedsrelationen i parterapi.

 

Det skal selvfølgelig nævnes at det ikke er altid, at parterapi fører til en bedre kærlighedsrelation. Nogle gange ønsker den ene part hjælp til at bryde relationen, mens andre ønsker at fastholde og forbedre parforholdet.

Gød jeres forhold

Efter endt forløb skal I holde fast i at handle på nye måder; I skal gøde og vande forholdet, som var det en fin have. I kan sagtens komme i terapi og få viden om indre dynamikker og problemer, men hvis I ikke arbejder bevidst for at ændre det, får I ikke meget ud af det. At vide noget og derefter at handle på din viden fører til gengæld til reel forandring. En klient udtrykte for nyligt dette med glæde og overraskelse:

”Jeg har altså arbejdet på det. Og jeg kan se, at vores forhold faktisk forandrer sig.”

Når I når hertil vil I opleve, at I kan blive endnu mere ivrige, fordi I kan se, at forandringerne gør noget godt for jer. Men det kræver lyst til forholdet og bevidst og kærlig handling – fra jer begge to.

Blev du nysgerrig?

Tak fordi du læste med så langt. Hvis artiklen har vakt din nysgerrighed, og hvis du og din partner kæmper med problematikker, der tærer på livsglæden, så kontakt mig endelig for en uforpligtende samtale i telefonen. Jeg arbejder med alle psykologiske problematikker, og arbejder altid i dybden med de mennesker, der henvender sig.