Vores tilgang: Intensiv Dynamisk Korttidsterapi
(ISTDP)

I Emotion Center er vi alle specialiserede i den moderne psykoanalytiske metode “Intensiv Dynamisk Korttidsterapi”, også kendt som ISTDP. Metoden er karakteriseret ved at være:

  • “Psykodynamisk”, fordi vi fokuserer på hvordan indre konflikter mellem følelser, angst og forsvar ligger til grund for symptomer.
  • Intensiv, fordi vi arbejder direkte med disse konflikter, ved at aktivere dem i terapisessionen.
  • Korttidsterapeutisk, fordi vi på den måde, sammenlignet med andre terapiformer, hurtigt kommer ind til kernen i dine problemer.

Du kan læse mere om ISTDP her.

Individuel terapi

Individuel terapi er for dig, der ønsker at arbejde direkte og fokuseret med dig selv, for at komme af med symptomer så som angst, depression, psykosomatiske reaktioner, usund adfærd i relationer ol. At arbejde med sig selv i Emotion Center indebærer i første omgang at lære at observere og forstå den frygt og de forsvar, der ligger til grund for dine symptomer. Når du har taget dette skridt, er det næste at udfordre disse mekanismer, og erstatte dem med en mere direkte kontakt med dine egne følelser og behov.

Par- og familieterapi

Hvis dine problemer knytter sig til en specifik relation, så som til en kæreste eller et familiemedlem, kan parterapi være et effektivt supplement til individuel terapi. I Emotion Center tilbyder vi altid par- og familieterapi i et særligt udviklet pakkeforløb, hvor individuel terapi kombineres med terapisessioner med alle parter til stede. På den måde har I mulighed for at arbejde direkte med jeres par- eller familieproblemer, og at arbejde direkte og effektivt med jeres andel i dem. Kontakt en af vores psykologer for at høre mere om vores pakkeforløb.

Hvordan starter et individuelt terapiforløb i
Emotion Center?

Det er vigtigt for os, at dit terapiforløb hos Emotion Center er meningsfuldt og effektivt for dig. Derfor anbefaler vi, at et forløb starter med en eller to terapisessioner á halvanden times varighed. Disse møder udgør en “prøveterapi”, der gør det muligt for os at vurdere, om vi kan hjælpe dig – og for dig at vurdere, om din psykolog føles som et godt match for dig. Hvis vi vælger at fortsætte arbejdet sammen, vil et terapiforløb oftest bestå af ugentlige møder af en times varighed. De fleste forløb varer mellem 5 og 40 sessioner, afhængigt af din problemstilling. Alle terapiforløb i Emotion Center er individuelt tilrettelagte, og vi afstemmer løbende vores tilgang og terapiforløbets form sammen med dig.