Herunder kan du læse mere om vores supervisions- og undervisningstilbud.
Kontakt en af vores psykologer for at høre nærmere om priser og muligheder for dig eller for jeres organisation.

Supervision med udgangspunkt i ISTDP

I Emotion Center tilbyder vi supervision med udgangspunkt i ISTDP for psykologer, psykiatere og psykoterapeuter. Det betyder, at du er velkommen, uanset om du selv arbejder med ISTDP og ønsker at udvikle dig inden for denne tilgang, eller med andre metoder, og er interesseret i at supplere dem med et psykodynamisk perspektiv.

I supervision hos os har du både fokus på dygtiggørelse og træning i det metodiske og på din egen udvikling i rollen som terapeut. For os er det vigtigt at du gennem supervisionen udvikler konkrete terapeutiske færdigheder, men også med at du finder eller styrker din egen personlige stil i brugen af dem.

Supervisionen skræddersyes til den enkelte supervisand, og er derfor både til dig, der er helt nyuddannet og til den erfarne kliniker. Du er velkommen i supervision hos os, enten individuelt eller som gruppe – med fremmøde her i klinikken eller online.

I Emotion center tager supervision helst udgangspunkt i videomateriale fra dit kliniske arbejde, hvilket sikrer en konkret, fokuseret og målrettet vejledning. 

Autorisationsforløb for psykologer

Til nyuddannede psykologer tilbyder vi 40-timers autorisationsforløb med udgangspunkt i ISTDP. Forløbet vil både danne grundlag for din autorisation, og udgøre en grundlæggende indføring i psykodynamisk tænkning i klinisk praksis. Hen over de 40 timer fokuserer vi både på at styrke din faglighed og overføre den til din kliniske virkelighed, og på at hjælpe dig med at finde dig godt tilrette i rollen som psykolog. Hvis du ønsker det, kan forløbet også udgøre en grundlæggende indføring i ISTDP som metode, som du vil kunne anvende efter forløbets afslutning. Ud over det rent metodiske, vil vi i forløbet også have blik for en række almene aspekter af terapeutisk praksis, så som: Etiske og følelsesmæssige aspekter ved arbejdet, overførings- og modoverføringsprocesser, identifikation og arbejde med forsvarsmekanismer, non-specifikke faktorers betydning for terapi, opbygning af terapeutisk alliance, barrierer som hindrer effekt i det kliniske arbejde og tilknytningsmønstre i terapirummet. 

Forløbet tilrettelægger vi efter din praksis og dine specifikke behov. Vi har en bred vifte af erfaringer indenfor psykologisk arbejde fra både pædagogisk psykologisk praksis, terapeutisk behandling af unge, voksne og familier, psykiatrisk behandling og psykosocialt arbejde. Supervision til autorisation kan både tilrettelægges som et individuelt forløb eller i to-personers grupper.

Supervision til andre faggrupper

Vores erfaring er, at en grundlæggende forståelse af psykodynamiske processer, med udgangspunkt i ISTDP, er en stor hjælp for faggrupper, der ikke arbejder med regulær samtaleterapi. I Emotion Center tilbyder vi derfor også supervision til andre faggrupper, så som sygeplejersker, støtte/kontaktpersoner, personale på socialpsykiatriske bosteder, gadeplansmedarbejdere, sundhedspersonale, socialpædagogiske tilbud, misbrugsbehandlere og andre.  Vi har vi solid erfaring med supervision af personale i socialpsykiatriske og socialpædagogiske organisationer. Vi har særlig viden om, hvordan der kan dannes meningsfulde og virksomme relationer til hjælp for den enkelte borger, og vi kan facilitere refleksioner omkring etiske problemstillinger, følelsesmæssigt krævende arbejde, faglig udvikling og grænsesætning i arbejdet med sårbare mennesker. 

Vores psykolog Jakob Brixen tilbyder også uddannelse, supervision, træning og implementering af Feedback Informed Treatment. 

Workshops, temadage og oplæg

Søger du faglig udvikling og inspiration? For organisationer, der arbejder med psykologiske og psykosociale problemstillinger, tilbyder vi afholdelse af workshops, temadage og oplæg med afsæt i psykodynamisk teori og praksis. Vi tager udgangspunkt i de konkrete temaer, som I søger viden og inspiration til, så som behandling af angst, tilknytningsmønstre, terapeutisk alliance, Feedback Informed Treatment, sårbare unge, personlighedsforstyrrelser, introduktion til ISTDP m.m.

Kontakt en af vores psykologer for at høre nærmere om vores undervisningstilbud.