Tilsidesætter du ofte dig selv frem for andre?

Test dig selv, og få tre effektive trin til at komme ud af rollen som pleaser

Jeg troede, at jeg skulle leve sådan her resten af mit liv. Jeg troede bare, at sådan her er jeg jo. Nu ved jeg, at det ikke behøver at være sådan længere.

Sådan reagerer mange af de klienter jeg møder i min praksis, hvis de har levet et helt liv som ”pleaser”, når de er begyndt at tænke og handle på nye måder. Det kan være livsændrende at gøre op med indgroede mønstre – mange opdager, at deres liv får mere næring og fylde, når de begynder at drage bedre omsorg for sig selv. Når det går op for dem, at de har negligeret sig selv igennem mange år, og at de selv kan ændre det, så bliver de (op)rørte, fordi det rokker ved den ’gamle’ identitet. Og når de begynder at handle på nye måder, får de mere lyst til livet og bliver ofte meget stolte af sig selv. Min erfaring er også, at de formår at skabe bedre og sundere relationer.

Pleaser – hvordan er man det?

Empati og indlevelse i andre er sundt og nødvendigt; vi er afhængige af gode relationer til andre. Men for nogle bliver det en livsform at indleve sig for meget i andre og dermed næsten blive selvudslettende. Ofte kan et sådant mønster bunde i et lavt selvværd, der er blevet præget af relationer tidligt i livet. Man har som regel ikke oplevet, at egne behov har været vigtige, og har lært at finde sin værdi i andres accept og anerkendelse – og overlevelsesstrategien bliver derfor at opfylde andres behov og ønsker.

En pleaser vil opleve, at det er hans eller hendes eget behov at være til rådighed for andre – og tilsidesætter egne drømme, ønsker og behov for at undgå at andre bliver skuffede, kede af det eller sågar vrede. En sådan person har lært at ignorere det, der sker indeni: for selvfølgelig har han eller hun følelser, lyst, behov og ideer på egne vegne, men det bliver ikke anerkendt af vedkommende selv. Hvis man længe nok undertrykker egne behov, så holder man til sidst op med at tro på at de er der. De har jo ikke fået nogen stemme.

Mange der lever sådan ved godt, at det ikke er fyldestgørende. Alligevel kan det være svært at bryde ud af; især når man oplever positiv respons fra sine omgivelser. Det kan være dejligt og bekvemt for andre at have en i sit netværk, der sætter fællesskabets ønsker og behov højest. På den måde kan det virke logisk for pleaseren at tage hensyn til alle andre før en selv.

Dine tanker styrer dine handlinger

– Jamen sådan er jeg nok bare. 

– Jeg har ikke brug for at sige min mening hele tiden.

– Jeg er bare sådan en, der gerne vil hjælpe andre.

Dette er nogle af de sætninger, jeg hører fra klienter, der har en tendens til at please andre. En pleaser vil typisk få det til at lyde positivt, men det kan være en stor hjælp at blive opmærksom på hvorfor man ønsker at være så meget til rådighed for andre. Når mennesker søger terapi gør de det som regel fordi de har et ønske om en større livsændring. Jeg hører tit tanker som: ”Hvorfor er jeg så trist? Hvorfor kan jeg ikke finde ægte mening og glæde, når jeg ser mine venner forfølge deres mål og blomstre?” Ofte bliver mine klienter overraskede over, at det er den indre logik om at ”sådan er jeg nok bare”, jeg vil tage fat i for at hjælpe dem videre. For at finde frem til hvad vi skal ændre, må vi nemlig først se på hvad vi fortæller os selv – hvilke sætninger bruger vi til at retfærdiggøre adfærden over for os selv?

Test dig selv med relationscirkler

Er du en pleaser? Relationscirkler kan på en enkel måde kaste lys over hvordan vi forholder til os selv og til andre.

 

Cirklen til venstre er dig selv som individ. Her ‘bor’ dine egne tanker, følelser, behov og ideer.

Cirklen i midten er det fælles rum, man skaber sammen – fællescirklen. Selvom man har sin egen identitet investerer man noget til fællesskabet, og man vælger optimalt selv hvad og hvor meget man deler.

Cirklen til højre er den, du danner relationer til. Denne cirkel repræsenterer også et selvstændigt individ med egne tanker, følelser behov og ideer.

Det er naturligt at beholde noget hos sig selv; sin integritet, som man ikke giver køb på. Hvis du har et godt selvværd betyder det, at du tænker og oplever, at dine behov og følelser er ligeværdige med andres. Med et godt selvværd går du heller ikke over andres personlige grænser, da det handler om den andens integritet. Du kan bruge cirklerne til at se nærmere på dit forhold til dig selv og dine relationer. Test om du har tendens til at mindske din egen betydning ved at stille dig selv spørgsmålene:

  • Føles det naturligt for mig at være ”hjemme hos mig selv” og tage mine egne følelser, ønsker, behov alvorligt?
  • Eller føles det unaturligt, upassende, forkert, for egoistisk?

Hvis du kan svare ja til det sidste spørgsmål, er der grund til at blive opmærksom.

Dårligt selvværd giver uklare grænser

Hvis du ikke selv kender og opretholder dine grænser for hvad du vil gøre for andre, eller lade andre gøre ved dig bliver det nemmere for andre at overskride dem. En pleaser udvikler følsomme sensorer, der vender udad mod den anden, og ikke indad, hvor man i så fald ville tillade sig at mærke egne følelser, tanker, grænser, behov, ideer. Den fælles cirkel bliver også uklar, fordi det bliver svært at indgå i ligeværdige forhold, hvor du og den anden i fællesskab kan dele noget af jer selv, og samtidig beholde hver sin integritet.

Den største frygt er tab af relationer

Hvis jeg viser hvem jeg virkelig er, så vil de jo opdage, at de ikke kan lide mig.

Frygten for at miste kan melde sig, hvis man er den, der altid er der for andre, altid lytter, altid er enig og ’nem’ at være sammen med – men pludselig begynder at meddele sin egen lyst eller grænser, uanset hvad andre forventer. Derfor forsøger en pleaser ofte at holde en facade oppe, hvor alt er godt, hvor man er stærk og givende, og hvor man altid er der for andre. Du kan få masser af relationer hvis du er pleaser, men spørgsmålet er, om det er de rigtige? Bliver du accepteret for den du er, og ikke hvad du gør for andre? Du skal turde tænke den tanke, at du ender med at gøre op med nogle af dine relationer.

Sådan kan du øve dig

Det kan være komfortabelt at være pleaser, fordi det virker ufarligt. Men hvis du ønsker en reel ændring, skal du øve dig i at træde ud af rollen. Der er tre trin mod en større livsændring:

  1. Opmærksomhed
  2. Vilje
  3. Handling

Første skridt er at begynde at lytte til hvad der sker inde i dig selv – hvilke behov og ideer melder sig? Rigtig mange klienter svarer:  ”Mig? Jeg ved ikke hvad jeg har lyst til. Jeg har nok ikke rigtig lyst til noget bestemt.” Men min erfaring er, at det ikke er sandt –mange har blot ignoreret hvad der sker inden i dem, så derfor mærker de det ikke længere.

Andet skridt er at beslutte dig for at handle anderledes. Uden vilje opnår du ingen egentlige ændringer. Det kan være svært at gøre alene, og der er ingen skam i at søge hjælp, sparring og støtte hos en psykolog.

Tredje skridt er at handle på nye måder – og at begynde med de helt små ting. Når der skal tages fælles beslutninger, når du bliver bedt om en tjeneste, når du er træt af at lytte, men din ven bliver ved med at ville snakke om sine egne problemer – så øv dig i at mærke efter, og helt roligt og med god samvittighed fortæl om dit eget behov:

 Jeg er faktisk helt træt nu, kan vi tales ved i morgen?

Jeg tror hellere jeg vil have et glas vin tak, i stedet for en øl.

Jeg har ikke lyst til skiferie i år – det er nok mere dig, der er vild med det. Jeg vil meget hellere sydpå i efterårsferien.

Øv dig på dine bedste relationer

Det kan være en god idé at øve sig på en nær person, som du forventer vil være mest accepterende. Fortæl evt.:

Jeg er træt af at være den, der hele tiden prøver at please andre. Det gør hverken mig selv eller andre glade. Jeg vil gerne øve mig i at udtrykke mere hvem jeg er og hvad jeg egentlig vil. Jeg håber, at det vil blive taget godt imod.

 Det er vigtigt at få sagt det højt. Sådan kan den anden bedre blive en støtte i stedet for at undre sig over ændringer, der ikke passer med det billede personen havde af dig. Det er vigtigt, at du lærer at bruge fællescirklen: når du nu ved, at du har din egen cirkel; at du ikke skal give køb på den; at du ikke skal rode rundt ovre i den andens- hvad vil du så gerne byde ind med i fællescirklen, og hvad vil du ikke?

Den største gevinst er fundet af dig selv og bedre relationer

Du kommer til at skille vandene, når du ændrer adfærd, og det kan virke skræmmende i starten. Gevinsten er bare meget større end du kan forestille dig inden du går i gang. Du finder også ud af hvem der er dine ægte venner: hvem holder af dig som du er? Hvem synes du er sej, fin, sjov eller rar at være sammen med når du er dig selv? Og hvem havde egentlig behov for en pleaser i deres omgangskreds? Som psykolog kan jeg tydeligt se, at mennesker flytter sig mentalt og psykisk når de begynder at handle på nye måder. Jeg oplever, at disse mennesker føler sig stærkere, mere værdifulde og langt gladere.

Kan du genkende dig selv i noget af artiklen?

Jeg er glad for, at du har læst med så langt. Hvis artiklen har vakt din nysgerrighed, og hvis du selv kæmper med problematikker, der tærer på din livsglæde og følelse af mening, så kontakt mig endelig for en uforpligtende samtale i telefonen. Jeg arbejder med alle psykologiske problematikker, og arbejder altid i dybden med det enkelte menneske, der henvender sig.