ISTDP-baseret autorisationsforløb og terapitræning for psykologer
Undervisere: Jakob Brixen og Mikkel Reher-Langberg

(40 timers supervision til autorisation + 30 timers metodeundervisning)

Fra teori til praksis

Københavns Emotion Center tilbyder nu et 1-årigt træningsforløb til psykologer, der ønsker at dygtiggøre sig inden for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP) og samtidigt opnå autorisation. Ved at kombinere teoriundervisning, færdighedstræning og supervision tilbyder vi en praksisnær indføring i psykodynamisk psykoterapi.

Som deltager vil du blive en del af en træningsgruppe bestående af to undervisere og en lille håndfuld medsupervisander, der følges ad gennem hele forløbet. Vi ønsker at gruppen skal være et levende og engageret praksisfællesskab, der støtter den enkeltes udvikling som terapeut.

Teori og metode
Hen over det år forløbet varer, vil du blive indført i de vigtigste principper og teknikker i ISTDP, så som: Arbejdet med overføring og modoverføring, angst og forsvarsmekanismer, terapeutisk alliance, komplekse følelser og det ubevidste og den terapeutiske holdning. Ud over teoretiske drøftelser vil undervisningen bestå af rollespil, metode-øvelser og gennemgang af videomateriale fra undervisernes praksis.

Supervision og personlig udvikling
For at gøre din supervision så erfaringsnær som muligt, vil vi tage udgangspunkt i videooptagelser af dit arbejde. Supervisionen vil desuden lægge vægt på din personlige udvikling i rollen som terapeut, herunder dine egne overføringer, følelser og forsvar. På den måde ønsker vi at gøre supervisionen til et trygt og personligt vedkommende læringsrum med plads til at eksperimentere, fejle og vokse.

Praktisk information:

Struktur: Holdet af supervisander består af 4-8 deltagere fordelt i supervisionsgrupper af 2 personer. Supervisionsgrupperne mødes med en supervisor 2 timer hver 14. dag. Hele holdet mødes månedligt til 3 timers undervisning ved begge supervisorer. Alle deltagere mødes desuden i en samlet erfaringsdelingsgruppe hver 14. dag. Som deltager vil du således hen over et år modtage 40 timers supervision i gruppe af 2 og 30 timers undervisning samt de timer holdet bruger sammen i erfaringsdelingsgruppen.

Pris: 35’000 pr. person for hele forløbet. Beløbet kan eventuelt betales i flere rater.

Tid og sted: Supervision og undervisning foregår ved Emotion Center, Frederikssundsvej 60D – 2400 København N. Undervisningen foregår mandage 15.30 til 18.30. Supervisioner planlægges efter behov.

Hold opstartes løbende – kontakt os for yderligere information på: psykolog@reher-langberg.dk

Spørgsmål: Vi besvarer gerne spørgsmål du måtte have til forløbet. Kontakt os på: 
psykolog@reher-langberg.dk eller på telefon +45 20450167.

Om Jakob Brixen

Jakob Brixen er autoriseret psykolog med speciale i ISTDP. Han har haft selvstændig praksis i Emotion Center siden 2019 og er derudover tilknyttet som supervisor ved Supervisionshuset. Han har modtaget sin primære træning i ISTDP ved Jeanne Isaksen fra ISTDP Instituttet og gennnem supervision hos Jon Rathauser og Rudolf Bleuler. Jakob er uddannet supervisor og træner i Feedback Informed Treatment fra International Center of Clinical Excellence, og han har mange års erfaring med både gruppesupervision og autorisastionsforløb til psykologer. 

Om Mikkel Reher-Langberg

Mikkel Reher-Langberg er autoriseret psykolog med speciale i ISTDP, i privat praksis ved Emotion Center siden 2016. Mikkel har siden 2019 været formand for det Danske Selskab for ISTDP, hvor han blandt andet organiserer det skandinaviske ISTDP-Akademi. Mikkel har overvejende modtaget sin træning i ISTDP ved John Rathauser, og arbejder i samarbejde med denne og Jonathan Entis på et tobindsværk om ISTDP med titlen “Fundamentals of Davanloo’s ISTDP”. I 2018 udkom hans første bog om psykoanalytisk teori “Faces of the Freudian ‘I'” på det akademiske forlag Routledge. Mikkel underviser desuden på den videregående uddannelse i ISTDP i Danmark og fungerer som eksternt stabsmedlem ved Malmö Center for ISTDP.