ISTDP terapi

I Emotion Center arbejder vi alle med metoden, Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP).

ISTDP terapi

I Emotion Center arbejder vi alle med metoden, Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP).

Om Vores terapi

ISTDP er en avanceret terapiform med fokus på følelsesmæssig bearbejdelse af traumer og relationelle svigt. Denne terapi giver dig mulighed for at mærke og forstå, hvad der sker i dig. Forskning viser, at man kan få psykiske udfordringer, hvis man ubevidst undgår følelser og impulser tilknyttet svære oplevelser.

I terapien afdækker vi sammen de forsvar eller angst, der forhindrer dig i at komme i kontakt med dine følelser. Målet er, at du får adgang til alle dine følelser og kan handle konstruktivt på dem.

Der arbejdes med udgangspunkt i dig og dine Følelser

Emotion Center arbejder med at udvikle relationer, til sunde og tillidsfulde forhold mellem forskellige parter, så alle følelser, drømme og bekymringer kan rummes og deles.

Vi arbejder med alle relationer, men altid med udgangspunkt i dig selv og dine følelser. Svigt og brud opstår i relationer og følelser bliver ofte hæmmet og undertrykt for at bevare relationen.

Vi vil sammen have fokus på dine følelser, så du kan være tro mod dig selv og ærlig i dine relationer.

Angst og ISTDP behandling

I praksis oplever vi ofte at vores klienter har angst og ikke forstår deres angst. Du mærker måske ubehag i kroppen, rastløshed, spændingshovedpine, kvalme, ondt i maven, skælven, spænding i arme, ben, nakke, hænder m.m.

Ved høj angst oplever du måske kognitive/perceptuelle forstyrrelser, såsom synsforstyrrelser (tunnelsyn / sløret syn), svimmelhed, drifter væk, eller hukommelsestab.

I terapien afdækker vi sammen de følelser der vækker angsten, så du kan lære at rumme og forstå dine følelser.

Forskellige former for Forsvar

Når du kommer til os, har du et klart ønske om at få hjælp og i mellemtiden har du også haft erfaring med at dulme eller undvige dine problemer ved at bruge diverse forsvarsmekanismer.

Der findes mange forskellige forsvar, såsom benægtelse af realiteten, hjælpeløshed, ubeslutsomhed, undertrykkelse af en følelse, rationalisering, intellektualisering, gå fra en konfliktfyldt situation m.m.

I terapien hjælper vi dig med at se og vende dig mod disse mekanismer, som fastholder dig i et destruktivt mønster og holder dig fra emotionel nærkontakt med andre.

Vi skal bearbejde de svære følelser, som du har undgået/dulmet (forsvar), så du kan blive symptomfri og trives med dig selv og andre. I ISTDP er tanken nemlig, at psykiske lidelser og undgåelse af dine egne følelser hænger sammen.

HVORFOR ISTDP OG TERAPI I KØBENHAVN?

I ISTDP arbejder man hen imod, at du skal blive helt fri af dine symptomer. Du skal ikke blot lære at leve med din angst eller symptomerne. Når du kontakter Emotion Center, er der derfor gode muligheder for hjælp til dine udfordringer.

Når du ønsker psykologhjælp kan du bl.a. kontakte vores klinik i København. Her vil vores dygtige psykologer hjælpe dig videre.